Udvikling med omtanke - fælles ansvar

12-03-2001Det er regeringens forslag til Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling og strategien er samtidig et forslag til et Danmarks svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN's generalforsamling i Rio i 1992. Regeringen peger på 8 visioner for at skabe en bæredygtig udvikling. Vi skal opretholde et højt velfærdsniveau og høj beskæftigelse - og samtidig bryde båndet mellem økonomisk vækst og virkningen på miljø og naturressourcer. Vi skal skabe sikre og sunde omgivelser for alle og opretholde et højt beskyttelsesniveau. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosystemerne. Vi skal udnytte ressourcerne bedre. Vi skal sikre, at Danmark yder en aktiv international indsats. Vi skal sikre, at miljøhensyn indgår i alle sektorer. Vi skal sikre, at markedsstrukturen understøtter bæredygtig udvikling og vi skal opnå, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar. Strategien er opbygget med en række sektorer (fødevareproduktion, skovbrug, industri, transport, energi, by- og boligudvikling og turisme) og tværgående indsats (klimaændringer, biologisk mangfoldighed , miljø og sundhed, ressourcer og ressourceeffektivitet, videngrundlag og virkemidler, den globale dimension og offentlighedens deltagelse).Læs publikation