Miljøprojekt, 579, 2001

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-03-2001

Der er foretaget en vurdering af mulighederne for at anvende udvaskningstests til karakterisering af udvaskningen af organiske stoffer fra forurenet jord og restprodukter. Efter en beskrivelse af "state-of-the-art" for udvaskning/desorption af organiske stoffer er der på grundlag af fasefordelingsberegninger foretaget en klassifikation af stofferne i forhold til mulighederne for og relevansen af at teste deres udvaskning fra jord og restprodukter. Der er gennemført eksperimentelle afprøvninger af flere testmetodikker, og der er opstillet et indledende forslag til en anbefalet testmetode.

Læs publikation