Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/2001

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2001

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

23-03-2001

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2001 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for 2001.Der planlægges primært igangsat feltprojekter overfor forureninger med klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, herunder MTBE og PAHintr. I programmet er en samlet liste over de teknikker, der ø nskes afprøvet. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat omkring 90 sager.

Læs publikation