Miljøprojekt, 588, 2001

Roddybder i grønsager

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

05-03-2001Der redegøres for effektive roddybder for almindelige danske grønsager med henblik på risikovurdering af optagelse af forureningskomponenter i jord. Nogle få arter har roddybder mindre end 0,5 m, mange arter har roddybder på 1 m eller mere, og nogle arter har roddybder på over 2 m.Læs publikation