Naturlig nedbrydning af PAH'er i jord og grundvand

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

09-03-2001

Kilder til kraftige PAH-forureninger er typisk tjære, mens kilder til diffus forurening er trafik og forbrændingsanlæg. Biotilgængeligheden er afgørende for nedbrydning af PAH'er i jord. PAH'er og deres nedbrydningsprodukter bindes typisk hårdt til sod- og tjærepartikler samt til jordens naturlige organiske materiale. Da tjærefasen ændres ved ældning nedsættes opløseligheden for de tungere PAH'er med tiden. Fuldskalaerfaringer med afværgeteknikker er hovedsageligt begrænset til landfarming, milekompostering og bioventilering, som har begrænset effekt.

Læs publikation