Miljøprojekt, 584, 2001

Markeringsnet og geotekstiler - egnethed til markering mellem ren og forurenet jord

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-03-2001

På basis af et litteraturstudium og accelereret prøvning i laboratoriet er egnetheden til anvendelse som adskillelse mellem ren og forurenet jord af en række markeringsnet, geotekstiler og geonet vurderet. Når forurenet jord udskiftes på en grund, udskiftes i nogle tilfælde kun den øverste del af jorden. Det er derfor vigtigt at markere grænsen mellem den rene jord og den forurenede jord. En række relevante egenskaber ved produkterne er blevet undersøgt eller vurderet for at klarlægge deres egnethed til dette formål. Alle de undersøgte produkttyper kan anvendes, men markeringsnettene modsvarer ønskerne bedst.

Læs publikation