Kildeopsporing af tungmetaller i afløbssystemer

Overflade aktiveret iltning af ferrojern i vand fra Hvidmosen

08-03-2001Rapporten omhandler primært forurening af kloak- og spildevandsslam med kviksølv, som hidrører fra gamle kviksølvholdige modtryksventiler på gamle varmecentraler. Der er udført feltundersøgelser af fem kloaksystemer i fire kommuner. Ved hjælp af en genbrugsslamsuger har de gamle kviksølv kilder og sporene efter dem kunnet lokaliseres og oprenses på en hurtig og billig måde.Læs publikation