Miljøprojekt, 586, 2001

CO2 som kølemiddel i varmepumper

02-03-2001

Teknologisk Institut m.fl. har udarbejdet en delrapport om CO2 som kølemiddel i varmepumper. Rapporten er en del af et projekt under Renere Produkt ordningen. Rapporten er en teknisk gennemgang af mulighederne for at anvende CO2 i brugsvandsvarmepumper, men giver også en status for udviklingen af komponenter til CO2 samt beskriver de specielle driftsforhold (f.eks. det høje tryk), der er til stede, når man benytter CO2.

Læs publikation