Miljøprojekt, 593, 2001

Alternativer til blyinddækning

08-03-2001Rapporten beskriver muligheder for at lave inddækninger - tætning af samlinger - på bygningers tage uden anvendelse af bly. Undersøgelsen viser, at der eksisterer egnede alternativer til bly til nyinstallation af almindeligt forekommende inddækningstyper på byggeri. Bly er et giftigt tungmetal, der spredes til miljøet, og en af kilderne til blyforureningen er den udbredte anvendelse af metallet til inddækninger på tage. Fra december 2002 er det forbudt at anvende bly til inddækninger på nybyggeri.Læs publikation