Miljøprojekt, 587, 2001

Samfundsøkonomiske omkostningsvurderinger ved anvendelsesreguleringer på kemikalieområdet

18-05-2001

Projektet har til hensigt at fungere som en vejledning for økonomiske konsekvensvurdering ved regulering af kemikalieområdet. Vejledningen er suppleret med et baggrundsæat, som forholder sig til de mere teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen.

Læs publikation