Miljøprojekt, 604, 2001

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg

23-05-2001

Rapporten beskriver de lovgivningsmæssige krav til opførelsen af køleanlæg med kulbrinter. Der er en gennemgang af de regelsæt, der er for konstruktionen af trykbærende anlæg, brandsikkerhed, elektriske installationer, opstilling og service m.m. Rapporten giver køleinstallationsfirmaer en god basis for arbejdet med kulbrinter som kølemiddel.

Læs publikation