Miljøprojekt, 598, 2001

Emballageforsyningen i Danmark 1999

14-05-2001Mængden af ny emballage som findes på det danske marked i 1999 er opgjort til 1.mio tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 192kg/indbygger. 57% af emballagemængden udgøres af transportemballage, som primært bliver til affald i virksomheder og butikker. 43% af emballagemængden udgøres af salgsemballager, som primært bliver til affald hos forbrugerne. Emballageforsyningsmængden ligger på niveau med mængden i 1998 og 1997. Anvendelsen af gengrugsemballager er ligeledes opgjort. Det drejer sig om øl og vandflasker, plastkasser, paller m.m. Der er ca. 640 mio. enheder i cirkulation svarende til en mængde på 1,3 mio. tons.Læs publikation