Udvikling med omtanke - fælles ansvar

22-06-2001Regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling i Danmark er samtidig et af Danmarks svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN's generalforsamling i Rio i 1992. Regeringen peger på 8 visioner for at skabe en bæredygtig udvikling. Den danske vision om bæredygtig udvikling er baseret på otte mål og principper: Vi skal udvikle velfærdssamfundet og bryde båndet mellem vækst og påvirkning af miljøet. Vi skal skabe et sikkert og sundt miljø for alle og opretholde et højt beskyttelsesniveau. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosystemerne. Vi skal udnytte ressourcerne bedre. Vi skal yde en aktiv international indsats. Vi skal sikre, at miljøhensyn indgår i alle sektorer. Vi skal sikre, at markedsstrukturen understøtter bæredygtig udvikling. Vi skal opnå, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og vi skal måle fremskridt Strategien er opbygget med en række sektorer: Fødevareproduktion, skovbrug, industri, transport, energi, by- og boligudvikling og turisme - og tværgående indsats: Klimaændringer, biologisk mangfoldighed , miljø og sundhed, ressourcer og ressourceeffektivitet, videngrundlag og virkemidler, den globale dimension og offentlighedens deltagelse.Læs publikation