Miljøprojekt, 606, 2001

Risikovurdering ved anvendelse af vandingskanoner til udspredning af gylle fortyndet med vand

07-06-2001

Rapporten beskriver de humane sundhedsmæssige risici, der er forbundet med anvendelse af vandingskanoner til udspredning af gylle fortyndet med vand. Der beskrives de ricisi , der kan relateres til aerosoldannelse i forbindelse med udspredning og deraf følgende eksponering for zooæiske smitstoffer. Rapporten giver en kvalitativ vurdering af de risici mennesker og dyr, der opholder sig i et område, der berører af en aerosolsky, kan blive udsat for Desuden er der gennemført en kvantitativ risikovurdering med to udvalgte agens.

Læs publikation