Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/2001

Påbud i jordforureningssager

14-06-2001Orienteringen indeholder en vejledning vedrørende Jordforureningslovens og Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende udstedelse af undersøgelses- og oprydningspåbud i jordforureningssager. I orienteringen er der fokuseret på dels at skabe et overblik over hvilke bestemmelser, der skal anvendes hvornår, og dels at give en overordnet præsentation af indholdet i påbudsreglerne.Læs publikation