Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/2001

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2000

27-06-2001Årsberetningen indeholder en kort præsentation af Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Årets arbejde inden for Kemikalieinspektionens 3 arbejdsfelter - tilsyn, administrative opgaver og information - beskrives. Endelig indeholder årsberetningen en statistik over udviklingen i bødestørrelser på området for årene 1990-2000 samt en oversigt over strafferetlige afgørelser 1999 efter lov om kemiske stoffer og produkterLæs publikation