Miljøprojekt, 603, 2001

Metalafgivelse til drikkevand

08-06-2001

Drikkevands optagelse af metaller fra materialer i husinstallationer er undersøgt ved rig-tests på 4 vandværker med forskellig hårdhed og saltindhold. Materialerne varmforzinket stål, rustfrit stål, messing og forkromet messing er eksponeret under simuleret vandforbrug. Hvert materiale indgik i form af 3 forskellige produkter, som var dubleret. Der er 9 gange i løbet af et år udtaget vandprøver i form af 12-timers henstandsprøver. Efter et års driftstid er endvidere undersøgt ½, 2, 4, 8, 12 timers prøver. Der er analyseret for zink, kobber, bly, tin, cadmium, arsen, chrom, nikkel og molybdæn. Der blev målt betydelige overskridelser af krav for zink, kobber, nikkel og bly, men ikke for øvrige metaller. Afgivelsen af zink, kobber og i nogen grad bly stiger stærkt med vandets hårdhed. Rustfrit stål afgav praktisk taget ikke metal til vandet, mens andre nikkelholdige materialer afgav alt for store mængder nikkel. Forsøget videreføres.

Læs publikation