Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/2001

Grøn elektronik i offentlige indkøb

28-06-2001De offentlige indkøbere stiller kun i begrænset omfang miljø- og energikrav, når der købes elektronik. Der er behov for en styrket organisatorisk opbakning i form af fungerende grønne indkøbspolitikker, efteruddannelse og et øget kendskab hos indkøberne til Miljøstyrelsens miljøvejledninger til indkøbere. Miljøvejledningerne er i dag det mest anvendelige redskab, når der skal vælges mindre miljøbelastende produkter. Selvom Svanemærket er godt kendt af indkøberne, så findes det på meget få produkter.Læs publikation