Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/2001

Evaluering af værditabsordningen

01-06-2001

Der er gennemført en evaluering af Værditabsordningen for perioden 1993 til 1999. Ordningens virkning på værditabsproblemet samt amternes administration af ordningen er analyseret, og det fremtidige behov er vurderet. Der er foretaget interviews af boligejere, amter, Miljøstyrelsen, ejendomsmæglere mv. Denne rapport udgør den samlede evaluering. Den vigtigste konklusion er, at ordningen har fået et betydeligt omfang og den spiller en stor rolle i forhold til løsning af en række problemer for ejere af forurenede boliggrunde.

Arbejdsnotat 1

Arbejdsnotat 2

Arbejdsnotat 3

Arbejdsnotat 4

Læs publikation