Evaluering af Grøn Guide Ordningen 1997-2000

07-06-2001

Grønne guider er lokale miljøvejledere ansat af lokale organisationer. Guidernes opgave er at give folkeoplysning om mulighederne for at leve mere miljørigtigt. Det gør de bl.a. ved at informere, inspire, aktivere og koordinere. De første guider blev ansat i foråret 1997 med et løntilskud fra Den Grønne Fond. I 2000 var der ca. 100 grønne guider fordelt over hele landet. Denne rapport er den anden af to evalueringsrapporter om Grøn Guide Ordningen. Rapporten belyser, hvordan det er gået med grøn guide projekternes udadvendte arbejde, og om ordningen har levet op til sine egne mål og retningslinier. Samtidig rummer rapporten også overvejelser og input til, hvordan ordningen kan udvikles og forbedres. I rapporten findes bl.a. uddybende beskrivelser af udviklingen i 8 udvalgte grøn guide projekter. Det konkluderes, at Grøn Guide Ordningen samlet set har levet fint op til de formål, som blev sat ved dens start. Den har styrket den lokale og folkelige miljøindsats. Dette er ikke kun sket ved guidernes egen oplysende indsats, men gennem samarbejde med mange forskellige lokale parter om arrangementer og miljøforbedrende projekter, samt gennem koordination og netværksorganisering.

Læs publikation