Miljøprojekt, 597, 2001

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000

06-06-2001

Energiforbruget og emissionsberegningerne er baseret på oplysninger fra Lloyds Maritime Informations Service i London. Beregningerne er foretaget for et havområde, der er betydeligt større end dansk farvand og medtager al skibstrafik gennem området. Desuden er der for hver enkelt skibstype anvendt Trafikministeriets model TEMA 2000. Lloyds oplysninger er fordelt på en række skibstyper, som af rationaliseringshensyn i rapporten er samlet i fire typer: færger, handelsskibe, fiskerifartøjer og fritidsfartøjer. Der er foretaget emissionsberegninger for CO2, SO2, NOx, CO, kulbrinter og partikler og for to perioder 1995/96 og 1999/2000. For 1999/2000 er emissionen af SO2, CO2 og NOx beregnet til hhv. 133.000 tons, 8.400.000 tons og 236.000 tons.

Læs publikation