Miljøprojekt, 600, 2001

Differentieret miljøtilsyn

01-06-2001Projektet beskriver mulighederne for at etablere en eliteordning for særligt miljøprogressive virksomheder, "elitevirksomheder", således at det offentlige tilsyn med disse virksomheder kan gradueres i forhold til virksomhedernes egen miljøindsats. Det har desuden været et mål for projektet at vurdere mulighederne for at reducere kontrolniveauet over for virksomheder, der i forvejen bliver kontrolleret via EMAS eller ISO certificering.Læs publikation