Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 5, 2001

Danske Pileanlæg

15-06-2001Der er stigende interesse for afløbsfrie pileanlæg til fordampning af spildevand fra den spredte bebyggelse. Med henblik på at sikre, at fremtidige pileanlæg etableres hensigtsmæssigt, er 6 anlægs funktion og kapacitet undersøgt. Der er opstillet en empirisk baseret model for dimensionering af pileanlæg. Indsamlede data og erfaringer ligger til grund for en gennemgang af anbefalede krav for tilladelse til etablering af velfungerende pileanlæg. Flere aspekter af anlæggenes funktion er endnu ikke beskrevet.Læs publikation