Miljøprojekt, 607, 2001

Afgift på farligt affald

29-06-2001I rapporten foretages der en forhåndsvurdering af effekterne af forskellige modeller for en afgift på farligt affald. Undersøgelsen omfatter bl.a. en analyse af håndteringen af farligt affald og en vurdering af de forventede effekter af afgiften i udvalgte brancher og sektorer. Endvidere beskrives erfaringerne med afgifter på farligt affald i andre lande. Som et muligt alternativ til en afgift, der er udformet som afgiften på ikke-farligt affald, peges på en afgift alene på deponeringen af farligt affald.Læs publikation