Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 9/2001

Renere Teknologi på svine- og kreaturslagterier

04-07-2001Denne resumintrapport er et sammendrag af resultater og erfaringer fra gennemførte og offentliggjorte projekter om renere teknologier og energibesparelser i kødbranchen. Rapporten samler de væsentlige resultater resultater ved at uddrage essensen af de tidligere publikationer på området, og den præsenterer viden om forbrug af ressourcer, forurening og renere teknologi ifm. slagtning af svin og kreaturer.Læs publikation