Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/2001

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 2001

19-07-2001

Oversigten inddeler bekæmpelsesmidler efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren. Der findes en liste med de kemiske betegnelser og deklarationsnavne på mange virksomme stoffer, der kan anvendes i bekæmpelsesmidler.

Læs publikation