Miljøprojekt, 620, 2001

Miljøzoner, partikler og sundhed

05-07-2001I rapporten analyseres konsekvenserne af at indføre et krav om brug af partikelfiltre på tunge køretøjer i miljøzoner. Konsekvenserne af et krav er belyst ud fra tre case-byer, hvor der er indsamlet eksisterende trafiktal og hvor der er gennemført interview med relevante aktører. Fra en sideløbende national undersøgelse af effekten af partikelfiltre er der skaffet informationer om de miljø- og sundhedsmæssige effekter. På baggrund af de indsamlede informationer er der foretaget en vurdering af de samlede konsekvenser ved indførelse af krav i henholdsvis de fire og de ti største byer i Danmark.Læs publikation