Miljøprojekt, 639, 2001

Miljøvenlig blomstertransport

19-07-2001

Projektet har haft til formål, at gennemføre en miljøvurdering af miljøeffekterne ved Container Centralens planlagte udvidelse af sit eksisterende blomstertransport-pool-system ved indførelse af et depot/centrallagerkoncept. Hovedidinten med dette har været at reducere kørslen med tomme emballager. Projektet viser, at der kan opnås både miljø- og arbejdsmiljømæssige forbedringer.

Læs publikation