Miljøbistand til udviklingslandene. Årsberetning 2000

01-07-2001

Årsberetningen for 2000 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 2000 til og med årets udgang. Projekterne, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er hver især beskrevet med bl.a. en kort projektbeskrivelse, forventet miljøeffekt samt størrelse på tilskudsbeløb m.m.

Læs publikation