Algedugen - et alternativ til bundmaling ?

10-07-2001Praktisk afprøvning af faconsyet plastik-dug under skib. Lys til undervandskrog reduceres, hermed reduceret algevækst. Frisk vand omkring skroget minimeres, så rurer og muslinger får mindre føde og væksten herved reduceres. Forsøget viser at det er praktisk anvendeligt, med et samlet tidsforbrug i sejlsæsonen på ca. en time, plus en time til årlig afrensning af dugen. Båden var ude af algedugen i 11% af tiden den var i vandet, og mængden af rurer og alger var ikke generende for alm. tursejlads.Læs publikation