Juli

 • Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 2001

  Publiceret 19-07-2001

  Oversigten inddeler bekæmpelsesmidler efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelse

 • Miljøvenlig blomstertransport

  Publiceret 19-07-2001

  Projektet har haft til formål, at gennemføre en miljøvurdering af miljøeffekterne ved Container Centralens planlagte udvidelse af sit eksisterende blo

 • Spildevand; Miljørapport, 1983

  Publiceret 17-07-2001

  Ny undersøgelse viser, at miljømæssigt er brug af genbrugsbægre af plast ved større arrangementer som fodboldkampe bedre end engangsbægre

 • Nye krav til leverandører til tekstilbranchen

  Publiceret 10-07-2001

  Projektet har indhentet udenlandske erfaringer med at stille miljøkrav, set på erfaringer fra forskellige mærkningsordninger, identificeret en række b

 • Algedugen - et alternativ til bundmaling ?

  Publiceret 10-07-2001

  Praktisk afprøvning af faconsyet plastik-dug under skib. Lys til undervandskrog reduceres, hermed reduceret algevækst

 • Miljøzoner, partikler og sundhed

  Publiceret 05-07-2001

  I rapporten analyseres konsekvenserne af at indføre et krav om brug af partikelfiltre på tunge køretøjer i miljøzoner

 • Renere Teknologi på svine- og kreaturslagterier

  Publiceret 04-07-2001

  Denne resumintrapport er et sammendrag af resultater og erfaringer fra gennemførte og offentliggjorte projekter om renere teknologier og energibespare

 • Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000

  Publiceret 02-07-2001

  Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversi

 • Miljøbistand til udviklingslandene. Årsberetning 2000

  Publiceret 01-07-2001

  Årsberetningen for 2000 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 2000 til og med

Søg i arkivet