Miljøprojekt, 573, 2001

Renere teknologi på fjerkræslagterier - Projektrapport

Miljøprojekt, 76, 1986

22-01-2001

For 9 kyllingeslagterier og 2 andeslagterier er forbrugstal opsamlet og forslag til miljøforbedringer udarbejdet. 11 særligt vigtige aspekter præsenteres i et idintkatalog. Projektet viser at 40% af miljøforbedringer skyldtes medarbejdernes medvirken og 60% skyldtes tekniske forbedringer. Pr. kylling bruges gennensnitligt 14,9 l vand, 0,4 kWh el og 0,2 kWh varme. Den gennemsnitlige udledning er 37 g BOD, 4 g N og 0,55 g P pr kylling. Projektet behandler bl.a. slagteproces, forbrug og virksomhedsstørrelse, medarbejderinddrag-else, køleanlæg og rengøring. Derudover gennemgås besparelsespotentialer set i relation til arbejdsmiljø og produktkvalitet.

Læs publikation