Miljøindsatsen i Arktis 1999

Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1986

25-01-2001Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere et tema om det globale ansvar og affaldsbehandling i GrønlandLæs publikation