Miljøbistand til Østeuropa - Årsberetning 1999

26-01-2001Årsberetningen for 1999 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 1999 til og med årets udgang. Projekterne, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er hver især beskrevet med bl.a. en kort projektbeskrivelse, forventet miljøeffekt samt størrelse på tilskudsbeløb m.m.Læs publikation