Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/2000, 2001

Kortlægning af forurenede arealer

25-01-2001I medfør af lov om forurenet jord, kapitel 2, skal landets amtsråd i samarbejde med kommunalbestyrelserne kortlægge forurenede arealer. Vejledning om kortlægning indeholder retningslinier for kortlægningsprocessen på de to vidensniveauer: Vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Desuden indeholder vejledningen retningslinier for myndighedernes administration af reguleringer inden for kortlagte arealer, bl.a. tilladelse før bygge- og anlægsarbejder og påbud om mindre omkostningskrævende foranstaltningerLæs publikation