Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/2000, 2001

Undersøgelse af ISO 15181 til bestemmelse af udludningshastighed for kobber fra bundmaling

22-02-2001

ISO 15181 er en metode til at måle kobberudludning (frigivelse) fra bundmalinger til skibe. For en "normalt"- og en "lavt"-udludende maling, der er testet på både i danske farvande i sejlsæson 2000, er udludningen målt til hhv ca 1000 og 180 theirg Cu/cm2 på 14 dage og hhv 1900 og 875 theirg Cu/cm2 på 42 dage med et gennemsnit på hhv 29 og 23 theirg Cu/cm2/dag i de sidste 3 uger af testen. Effekten af salinitet, temperatur og pH er undersøgt indenfor grænserne angivet i ISO 15181, og giver anledning til op til 100% usikkerhed på resultaterne.

Læs publikation