Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2001

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 1999

02-02-2001Rapporten indeholder resultaterne af en statistisk bearbejdning af indberetninger for 1999 om spildevandsslam fra kommunale renseanlæg samt private renseanlæg for husspildevand. Forholdene i 1999 vedrørende stabilisering, afvanding, viderebehandling og disponering af spildevandsslam i Danmark belyses. Rapporten indeholder oplysninger om slammets kvalitet i form af indeholdet af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer samt om kvaliteten i forhold til grænse- og afskæringsværdier.Læs publikation