Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/2001

Miljøtilsyn 1999

16-02-2001"Miljøtilsyn 1999" indeholder en sammenfattende oversigt over kommunernes, amtskommunernes og Miljøstyrelsens miljøtilsyn i 1999. Oversigten over de kommunale myndigheders indsats er udarbejdet på baggrund af tilsynsindberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner. "Miljøtilsyn 1999" giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats i 1999 samt Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation