Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 2/2001

Miljøspecifikationer for elektroniske tele- og dataprodukter

23-02-2001

Der er gennemført livscyklusvurderinger for fire typiske teleprodukter (fastnettelefon, trådløs telefon, mobiltelefon og telefax). De væsentligste miljøparametre er identificeret, og har dannet udgangspunkt for et spørgeskema til vurdering af teleprodukters miljøegenskaber i forbindelse med indkøb. Der er udarbejdet et vægtningssystem, som gør sammenligningen af apparater af samme type meget enkel. Endelig er der fremstillet en håndbog i brug af spørgeskemaet og et tilhørende undervisningsmateriale, begge dele internetbaseret.

Læs publikation