Miljøprojekt, 583, 2001

Kortlægning og evaluering af erhvervsaffaldskonsulentordninger i kommuner og affaldsselskaber

02-02-2001

I rapporten foretages en kortlægning og evaluering af eksisterende samt planlagte erhvervsaffaldskonsulentordninger i kommuner og affaldsselskaber. Kortlægningen og evalueringen er foretaget på baggrund af telefoninterview med repræsentanter fra 269 kommuner, 32 affaldsselskaber, 45 virksomheder samt otte erhvervsaffaldskonsulenter. Kortlægningen viser bl.a., at 200 kommuner pr. 1. maj 2000 er omfattet af en erhvervsaffaldskonsulentordning. Evalueringen viser bl.a., at der er en udbredt tilfredshed med ordningerne.

Læs publikation