Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 4/2001

Forundersøgelse af effektiviseringspotentialet på forbrændings- og deponeringsområdet i Danmark

26-02-2001

<a type="external" href="http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5505-8/pdf/87-503-5505-8.pdf">87-503-5505-8.pdf</a>

Som opfølgning på Miljøvurderingen af finanslovsforslaget 2000 har Miljø- og Energiministeriet vurderet, at der var behov for en nærmere analyse af effektiviseringspotentialet inden for forbrændings- og deponeringsområdet. Forundersøgelsen skal bl.a. komme med anbefalinger, som kan danne grundlag for opgave - metodebeskrivelse i Miljøstyrelsens udbud af hovedopgaven.

Læs publikation