Miljøprojekt, 578, 2001

Baggrund til håndbog i miljøvurdering af produkter

09-02-2001Baggrund til håndbog i miljøvurdering af produkter redegør for de forenklinger, der er foretaget i metoden, som beskrives i håndbogen, samt begrunder hvorfor disse er foretaget. Målet har været en enkel og trinvis måde til miljøvurdering af produkter efter livscyklusprincippet. Denne rapport henvender sig til personer med erfaring indenfor LCA, hvorimod selve håndbogen henvender sig til mindre virksomheder, som aktivt vil anvende livscyklustankegang i deres miljøarbejde.Læs publikation