Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2001

Vejledning om indberetning af drikkevandsdata

03-12-2001

Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr.871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledningen skal assistere amterne og laboratorierne ved indberetning af data for indvundne vandmængder og vandkvalitetsdata.

Læs publikation