Strategi for Miljøstøtteordningen til Østeuropa 2001-2006

11-12-2001Publikationen præsenterer strategien for den danske miljøstøtte til Østeuropa i årene 2001-2006. Gennemgår bl.a. baggrund, politisk kontekst, geografisk prioritering, overordnede målsætninger, indsatsområder, implementering samt internationalt samarbejde og koordinering.Læs publikation