Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28/2001

Miljøstyring i Plastindustrien

14-12-2001Rapporten beskriver 3 projekter om miljøstyring som er gennemført af Plastindustrien i Danmark. Som et led i projekterne er udarbejdet en håndbog der fungerer som vejledning til plastforarbejdende virksomheder, der vil indføre miljøledelse/miljøstyring. Projekterne har resulteret i flere konkrete miljøforbedringer på de 31 virksomheder, der har deltaget. Forbedringerne har omfattet en reduktion af ressource- og energiforbrug, reduktion af CO2 emission, formindsket udledning med spildevand og en forbedret affaldssortering, som igen har medført en øget genanvendelse. Desuden er der gennemført en undersøgelse af de økonomiske aspekter ved at indføre et certificeret miljøledelsessystem. I undersøgelsen indgår svar fra 8 miljøcertificerede virksomheder, som alle havde deltaget i Miljøstyringsprojekterne.Læs publikation