Miljøprojekt, 648, 2001

Metode til risikovurdering af gasproducerende lossepladser

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-12-2001Projektet beskriver, hvordan man foretager risikovurdering af ulykker i forbindelse med lossepladsgas. Vurderingen foretages ud fra barrierediagrammetoden med inddragelse af den nyeste viden om jordgassers indtrængning i bygninger fra radonforskningen sammenholdt med viden om bl.a. gasproduktion og gasmigration. Konceptet kan bruges i forbindelse med både eksisterende samt påtænkt byggeri. Der er også udarbejdet retningslinjer for omfanget af de undersøgelser, der bør ligge til grund for risikovurderingen.Læs publikation