Miljøprojekt, 649, 2001

Måling af dioxinemissionen fra udvalgte sekundære kilder

14-12-2001Denne undersøgelse er en del af det arbejde Miljøstyrelsen som Lead-Country på dioxin indenfor OSPAR-konventionen, har iværksat for at få et bedre overblik over danske emissioner af dioxin. Rapporten præsenterer resultaterne af en række målinger på udvalgte små og mellemstore fyringsanlæg, der fyres med halm, træ, spånpladeflis og spildolie, samt krematorier og grillstegning med grillbriketter. Resultaterne opgives med både koncentration og emissionsfaktorer, og der vises diagrammer med dioxinprofiler.Læs publikation