Miljøprojekt, 653, 2001

Forekomst af Legionella i varmvandssystem

20-12-2001

Formålet med undersøgelse har været at vurdere forekomst en af Legionella i varmtvandsanlæg primært i større beboelsesejendomme. Undersøgelse viste at Legionella kan trives i almindelige varmtvandsanlæg og forekommer i moderate til høje koncentrationer

Læs publikation