Miljøprojekt, 651, 2001

Dokumentation af interne og eksterne kilder til tetrachlorethylen i boliger

10-12-2001

Bestemmelse af normalt forekommende koncentrationer af tetrachlorethylen (PCE) i indeklimaet i 24 boliger viser op til 2,1 theirg PCE/m3 . Det statistiske basisniveau er bestemt til 0,027 - 0,15 theirg/m3 afhængig af boligtypen. Residualindholdet af tetrachlorethylen i nyrenset tekstil blev bestemt til 0,01- 0,03 vægt% og halveringstiden for emissionsraten til 70-100 timer. Modelkørsler viser, at introduktion af selv beskedne mængder rensede tekstiler i boligen kan føre til overskridelser af luftkvalitetskriteriet.

Læs publikation