Miljøprojekt, 652, 2001

Begrænsning af luftformig emission af tetrachlorethylen fra renserier

21-12-2001Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen med det formål at belyse, om det er muligt at opfylde luftkvalitetskriteriet for tetrachlorethylen fra renserier samt om krav til B-værdien og VOC-bekendtgørelsen kan overholdes. Rapporten opstiller nøgletal for emissionerne pr.kg. renset tøj for 3 hovedgrupper af rensemaskiner. Rapporten indeholder et katalog med forslag til forbedringsprojekter, herunder drift- og vedligeholdelse, forsegling af lofter samt etablering af undertryk/ventilation.Læs publikation